Like: Gerund mı, İnfinitive mı? Türkçe Açıklamalı Rehber

“Like” fiili, İngilizcede hem bir isim gibi kullanılan bir gerund (fiilimsi) hem de bir fiilin ardından kullanılan bir infinitive (mastar) yapısıyla kullanılabilir mi? Bu makalede, “like” fiilinin gerund ve infinitive yapılarıyla nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Like gerund mı infinitive mı? sorusu, İngilizce öğrenenlerin sık sorduğu bir konudur. Bu yapılar, fiillerin nasıl kullanıldığını anlamak için önemlidir. Gerund, fiilin -ing takısı alarak isim haline gelmesidir. Infinitive ise fiilin “to” takısı alarak kullanılmasıdır. Bu yapıların kullanımı bazen karıştırılabilir. Gerund, fiilin nesne olarak kullanıldığı durumlarda tercih edilirken, infinitive genellikle amaç veya niyeti ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I like running” cümlesinde gerund yapısı kullanılırken, “I want to run” cümlesinde infinitive yapısı kullanılır. Bu yapıları doğru bir şekilde kullanabilmek için örnek cümleler üzerinde çalışmak önemlidir.

Like gerund mı infinitive mı? sorusu, bazen karışıklığa neden olabilir.
Bazı fiiller, like kelimesiyle birlikte gerund kullanmayı gerektirir.
Bazı fiiller, like kelimesiyle birlikte infinitive kullanmayı gerektirir.
Bazı durumlarda, hem gerund hem de infinitive kullanmak mümkündür.
Hangi yapıyı kullanacağınıza karar vermek, cümlenin anlamına bağlıdır.
 • Bazı fiiller gerund yapısıyla kullanılır, örneğin “I enjoy running.”
 • Bazı fiiller infinitive yapısıyla kullanılır, örneğin “I would like to run.”
 • Bazı fiiller her iki yapıyla da kullanılabilir, örneğin “I love swimming / to swim.”
 • Anlam değişikliği olabilir, örneğin “I stopped smoking” (Sigara içmeyi bıraktım) vs. “I stopped to smoke” (Sigara içmek için durdum).
 • Cümledeki diğer kelimeler ve bağlam, doğru yapıyı belirlemeye yardımcı olur.

Like, gerund mu, infinitive mı?

Like kelimesinin kullanımı bazen karışıklığa neden olabilir. Bu kelimenin hem gerund hem de infinitive olarak kullanıldığı durumlar vardır. İşte bu konuda sıkça sorulan 7 soru ve cevapları:

Like Gerund Infinitive
Anlamı: Beğenmek, hoşlanmak Anlamı: Gibi, benzer şekilde Anlamı: Sevmek, yapmak istemek
Örnek: I like playing football. Örnek: She dances like a professional. Örnek: He wants to go to the cinema.
Kullanım: Fiil olarak kullanılır. Kullanım: Sıfat veya zarf ile birlikte kullanılır. Kullanım: Fiil olarak kullanılır.

Like kelimesi gerund olarak nasıl kullanılır?

Like kelimesi gerund olarak, bir fiilin nesnesi olarak kullanılabilir. Örneğin: “I like swimming” (Yüzmeyi seviyorum) cümlesinde “swimming” gerund olarak kullanılmıştır.

 • Like kelimesi, fiil yerine kullanıldığında gerund olarak adlandırılır.
 • Gerund, fiilin -ing ekini alarak isimleşmesidir.
 • Like kelimesi gerund olarak, cümle içinde isim ya da zamir gibi kullanılır. Örneğin: I like swimming. (Yüzme yapmayı seviyorum.)

Like kelimesi infinitive olarak nasıl kullanılır?

Like kelimesi infinitive olarak, bir fiilin ardından gelerek amaç veya niyeti ifade edebilir. Örneğin: “I would like to go to the beach” (Plaja gitmek istiyorum) cümlesinde “to go” infinitive olarak kullanılmıştır.

 1. Like kelimesi, bir şeyi beğendiğimizi veya hoşumuza gittiğini ifade etmek için kullanılır.
 2. Like kelimesi, bir şeyi tercih ettiğimizi veya sevdiğimizi ifade etmek için kullanılır.
 3. Like kelimesi, bir şeyin benzerini veya aynısını ifade etmek için kullanılır.
 4. Like kelimesi, bir şeyin gibi göründüğünü veya benzeyen özelliklere sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır.
 5. Like kelimesi, bir şeyin gibi davrandığını veya benzer bir şekilde hareket ettiğini ifade etmek için kullanılır.

Hangi durumlarda like kelimesi gerund olarak kullanılır?

Like kelimesi genellikle hoşlanılan veya zevk alınan aktiviteleri ifade etmek için gerund olarak kullanılır. Örneğin: “I like dancing” (Dans etmeyi severim) veya “She likes cooking” (Yemek yapmaktan hoşlanır) gibi cümlelerde gerund kullanılır.

Like Kelimesinin Kullanımı
1. Benzerlik Bildiren Cümlelerde
Örneğin: She sings like an angel. (O, bir melek gibi şarkı söyler.)
2. Beğeni veya Tercih Bildiren Cümlelerde
Örneğin: I like swimming. (Yüzmeyi severim.)
3. Benzer Olarak Davranma Durumlarında
Örneğin: He behaves like a child. (O, bir çocuk gibi davranır.)

Hangi durumlarda like kelimesi infinitive olarak kullanılır?

Like kelimesi amaç veya niyeti ifade etmek için infinitive olarak kullanılabilir. Örneğin: “I would like to learn Spanish” (İspanyolca öğrenmek istiyorum) veya “He likes to read books” (Kitap okumaktan hoşlanır) gibi cümlelerde infinitive kullanılır.

Like kelimesi infinitive olarak kullanıldığında, bir eylemi veya durumu anlatırken, benzetme veya karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Like kelimesi cümlede nasıl anlam değiştirir?

Like kelimesinin kullanımı cümleye farklı anlamlar katabilir. Gerund olarak kullanıldığında, bir aktiviteyi sevme veya hoşlanma anlamı taşırken, infinitive olarak kullanıldığında, bir amacı veya niyeti ifade eder.

Like kelimesi cümlede benzerlik veya beğeni anlamı katar.

Like kelimesinin yanında hangi yapılar kullanılabilir?

Like kelimesinin yanında genellikle fiilin gerund veya infinitive hali kullanılır. Bunun yanı sıra, isim veya zamirler de gelebilir. Örneğin: “I like swimming” (Yüzmeyi seviyorum) veya “She likes to dance” (Dans etmekten hoşlanır) gibi cümlelerde fiilin gerund veya infinitive hali kullanılmıştır.

Like kelimesinin yanında kullanılabilecek yapılar:

1. “Like” kelimesinin yanında sıklıkla kullanılan yapılar arasında “as”, “such as”, “for example” gibi ifadeler bulunur.

2. “Like” kelimesinin yanında “noun + like” yapısı da kullanılabilir. Örneğin: “He eats like a horse.” (O, at gibi yiyor.)

3. “Like” kelimesinin yanında “verb + like” yapısı da kullanılabilir. Örneğin: “She sings like an angel.” (O, bir melek gibi şarkı söylüyor.)

Like kelimesinin yanında kullanılabilecek başka yapılar:

1. “Like” kelimesi, “be like” şeklinde kullanılarak bir durumu veya davranışı betimlemek için kullanılabilir. Örneğin: “He was like, ‘I can’t believe it!'” (O, “İnanamıyorum!” dedi gibi oldu.)

2. “Like” kelimesi, “look like” veya “seem like” yapılarıyla bir şeyin veya birinin nasıl göründüğünü veya gibi geldiğini ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: “She looks like her mother.” (O, annesine benziyor gibi görünüyor.)

3. “Like” kelimesi, “feel like” veya “sound like” yapılarıyla bir şeyin veya birinin nasıl hissedildiğini veya gibi geldiğini ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: “It feels like summer.” (Bu, yaz gibi hissettiriyor.)

Like kelimesinin yanında kullanılabilecek diğer yapılar:

1. “Like” kelimesi, “act like” veya “behave like” yapılarıyla birinin nasıl davrandığını veya gibi davrandığını ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: “He acts like a child sometimes.” (Bazen çocuk gibi davranıyor.)

2. “Like” kelimesi, “feel like” yapılarıyla bir şeyin nasıl hissedildiğini veya gibi hissedildiğini ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: “I feel like going for a walk.” (Yürümek gibi hissediyorum.)

3. “Like” kelimesi, “sound like” yapılarıyla bir şeyin nasıl duyulduğunu veya gibi duyulduğunu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: “It sounds like someone is knocking on the door.” (Kapıyı biri çalıyormuş gibi duyuluyor.)

Like kelimesinin kullanımı hangi durumlarda değişebilir?

Like kelimesinin kullanımı bazen kişiye, zamana veya cümlenin bağlamına göre değişebilir. Örneğin, “I like swimming” (Yüzmeyi seviyorum) cümlesi genel bir ifade iken, “I would like to swim tomorrow” (Yarın yüzmek istiyorum) cümlesi gelecek bir zamanda yapılacak bir eylemi ifade eder.